Akademiebibliothek

Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum

I (Berolini: Papen, 1710)

SPENER, Christian Maximilian: Recensio Itineris Alpini loan. lacobi Scheuchzeri

© 2023 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften